www.frederikshavnmandskor.dk                    

 

 

Mariager Kirke Juni 2008

 

 

 

FREDERIKSHAVN MANDSKOR.

 

Koret blev stiftet i 1902 under navnet "Lyren". Koret havde, på det tidspunkt, mange unge mennesker og talte mange medlemmer.

I året 1965 får en kreds af sangere fra Mandskoret “Lyren” til at ændre ved korets status.Udmelde koret af Dansk Arbejder Sangerforbund, på baggrund af økonomi og svigtende medlemstal, og starte Frederikshavn Mandskor.

Den 11. april afholder man stiftende generalforsamling, vælger en bestyrelse,og udarbejder love og vedtægter for koret.

Frederikshavn Mandskor er nu etableret og bliver samtidig optaget i Oplysningsforbundet AOF. Man møder et problem, at finde en dirigent, der vil lede koret.

Men det lykkes og koret begynder nu at vise sig offentligt, med begrænset repertoire.

Koret er i sin spæde start medlem af Nordjysk Sangerring, bestående af nordjyskes Mandskor, til det blev opløst.

En periode,der satte positive spor i korets virksomhed, samarbejdet med Damekoret  “A capellakoret”, men bestræbelserne på at fastholde dette samarbejde mislykkedes.

Men for at mandskoret kunne bevare sin idenditet,blev det til et farvel til Damekoret.

Mandskoret har nu en tid med stabil økonomi,og frigør sig af AOF.

Får tilbudt øvelokaler i Abildgård Kirke, det giver koret en meget stabil periode.

Trods det gode forhold mellem kor og kirke, valgte man at søge øvelokaler i aftenskoleregi. Her var åbnet mulighed for øvelokaler i hele skoleåret i Frederikshavn

Mandskoret valgte Hånbækskolen til øvestedet.

Koret har i en årrække været medlem af Dansk Sangerforbund, som har været meget vigtig for korets repertoire, idet Forbundet foruden at afholde kurser også udgiver Korsatser efter korenes ønsker.

Koret havde Jørgen Ole Jørgensen som formand. Efter 14 år på den post ønskede Jørgen Ole Jørgensen at trække sig og valget faldt på Steen Jensen.

Steen Jensen blev i 2010 afløst af Lasse Flyvbjerg, som nu er formand for koret.

I 2012 kunne Frederikshavn Mandskor hylde 3 jubilarer, Erik Rasmus Pihl som medlem i 40 år, Jørgen Ole Jørgensen som medlem i 30 år og Knud Overgaard som medlem i 25 år.

Korets arkivalier, som omfatter gamle forhandlingsprotokoller og forskellige bånd og desuden Lyrens Estandard (Fane) fra 1902, er indskrevet på Bangsbo Museum.